Doanh Nghiệp

thuế giá trị gia tăng

Chính thức trình Quốc hội giảm 2% thuế Giá trị gia tăng

Ngày 7/5, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Tờ trình số 191/TTr-CP gửi Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Dự án này đã trình và được Chính phủ đồng ý tại Nghị quyết 67/NQ-CP […]
Read More
Chính phủ Việt nam luôn đồng hành với các nhà đầu tư

Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành với nhà đầu tư

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội thảo “Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Kinh nghiệm áp dụng của các quốc gia, dự kiến tác động và khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam” vừa được Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài […]
Read More
Gia hạn thuế năm 2023

Thời hạn nộp thuế đất năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/4 đến ngày 31/12/2023. Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế […]
Read More
đầu tư vốn dn

Nhà nước sửa đổi, bổ sung quy định đầu tư vốn 2023

Ngày 17/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC (Thông tư 16) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý, sử dụng vốn, […]
Read More
Đăng ký kinh doanh

Đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào?

Các doanh nghiệp muốn thành lập công ty, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để tiến hành việc kinh doanh. Công ty thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh ở đâu? Khi muốn thành lập doanh nghiệp, Công ty buộc phải thực hiện thủ […]
Read More
Doanh nghiệp khám chữa bệnh

Miễn Thuế Doanh Nghiệp Khám Chữa Bệnh

Ngày 09/01/2023 Hội Nghị Quốc Hội đã thông qua số 15/2023/QH15 về việc sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh; hỗ trợ các doanh nghiệp y tế. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm 12 chương với 121 Điều luật. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám […]
Read More
thue-toi-thieu-toan-cau

VN KHÓ KHĂN KHI ÁP THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU

Dự kiến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% Tại Phiên cao cấp với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh”, Việt Nam dự kiến sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia. […]
Read More
thue-thu-nhap-doanh-nghiep-2023

Chính sách thuế TNDN hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng

Theo Bộ Tài chính, quy mô thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chi ngân sách nhà nước. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội […]
Read More