Hóa đơn điện tử

Thống kê doanh nghiệp có tại Việt Nam

Nhiều giải pháp ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

Để phòng chống gian lận và ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp, Tổng cục Thuế đã có nhiều giải pháp. Trong đó, đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn bất hợp […]
Read More
HĐĐT

Tăng cường quản lý, giám sát việc đối với HĐĐT

Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công điện số 01, ngay trong chiều ngày 12/4, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục […]
Read More
tong-cuc-thue

Tổng cục Thuế rà soát việc rao bán hóa đơn trên mạng

Ông Mai Xuân Thành –  Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – yêu cầu các cục thuế rà soát các thông tin có nội dung rao bán hóa đơn điện tử không hợp pháp trên nền tảng không gian mạng như facebook, website, zalo… Thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân thực […]
Read More
Tổng cục Thuế tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng HĐĐT.

Tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử HĐĐT

Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công điện số 01, ngay trong chiều ngày 12/4, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục […]
Read More