Tài Chính

Chiến lược đầu tư chứng khoán giữ vững lợi nhuận ?

“Hiện nay, thị trường chứng khoán như chợ chiều, không ai đi vì nghĩ thịt ôi rau ôi. Tuy nhiên, chúng tôi lại là những người tranh thủ thời gian ấy để nắm giữ những hàng hoá chất lượng. Khi chợ sôi động trở lại, những tài sản đó sẽ là thứ được mọi người […]
Read More
bo-Tai-chinh-ra-soat-hieu-qua-cac-hiep-dinh-tranh-danh-thue-2-lan

Bộ Tài chính rà soát hiệu quả các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 662/QĐ-BTC ngày 6/5/2022 để triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả […]
Read More
tong-hop-su-kien-hoi-nghi-trong-thang-7

Tổng hợp các sự kiện nổi bật ngành Tài chính 7/2022

Trong tháng 7 vừa qua, cùng điểm lại một số sự kiện, hội nghị nổi bật trong ngành Tài chính. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022: 7/7/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, […]
Read More