Thị trường

Cuộc chiến "sống còn" của doanh nghiệp ví điện tử

Cuộc chiến của các doanh nghiệp ngành ví điện tử

Các đơn vị cung cấp ví điện tử đang nằm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và cũng được coi là một sân chơi tiêu hao tài chính đáng kể. Theo số liệu từ Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), tính đến cuối tháng 5/2021, tại Việt Nam có 43 tổ chức không phải […]
Read More
Đề xuất giảm thuế cho các nhà xuất bản

Đề xuất giảm thuế cho các nhà xuất bản

Trong đại dịch, nhiều nhà xuất bản rơi vào thế “thu không đủ bù chi”. Họ kiến nghị giảm thuế, giảm mức đóng bảo hiểm, nhằm bớt đi gánh nặng, tìm cách vượt qua đại dịch. Gần hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, các nhà xuất bản, công ty hoạt động trong ngành […]
Read More