Thuế sử dụng đất

Gia hạn thuế năm 2023

Thời hạn nộp thuế đất năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/4 đến ngày 31/12/2023. Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế […]
Read More
Đất thuê nhà nước

Tiếp tục xem xét giải pháp miễn giảm phí đất 2023

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023 của Chính phủ. Theo đó Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về miễn, […]
Read More
VCCI-thue-su-dung-dat

VCCI đề xuất tăng thuế sử dụng đất

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 4794/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo đó, dựa trên cơ sở ý kiến của […]
Read More