Thuế thu nhập doanh nghiệp

xac-dinh-cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-trong-thue-TNDN

Xác định các khoản chi phí được trừ trong thuế TNDN

Trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì việc xác định các khoản chi phí được trừ và chi phí không được trừ để đảm bảo tính đúng số thuế TNDN và quyền lợi mà doanh nghiệp có được. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): […]
Read More
cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-2022

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2022

Hiện nay, doanh nghiệp không phải làm tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quý mà chỉ cần tạm tính và nộp theo số tiền thuế tạm tính đó. Kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với trường hợp năm tài chính khác với năm dương lịch thì […]
Read More
thoi-han-nop-thue-mon-bai-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập thuộc các khoản thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tính chính xác được số thuế phải nộp cần nắm rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn dưới đây. Phạm vi áp dụng tính thuế TNDN từ […]
Read More
cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Bổ sung các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đã có sự thay đổi và bổ sung các khoản thu nhập khác sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (một số khoản được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC), thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 1.Thu nhập từ chuyển […]
Read More

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2022: Cách tính và mức nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (profit tax) là loại thuế trực thu, được tính trên cơ sở thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước. 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Khi nhắc đến thuế thu nhập […]
Read More
cach-tinh-phan-biet-tien-cham-nop-tien-thue

Cách tính, phân biệt Tiền chậm nộp tiền thuế mới nhất

Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất để bạn dễ  nắm bắt thế nào là tiền chậm nộp tiền thuế(TCNTT), trường hợp được áp dụng, cách tính,… Tiền chậm nộp tiền thuế(TCNTT): Hiểu đơn giản đây là tiền mà tổ chức, cá nhân là người nộp thuế có nghĩa […]
Read More

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu? (P3)

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng là bao nhiêu? 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Hiện nay chưa có […]
Read More