Thuế thu nhập doanh nghiệp

uu-dai-thue-2023

ƯU ĐÃI THUẾ CHO DN THÀNH LẬP 2023

Doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi thuế gì khi thành lập trong năm 2023? Đóng thuế là nghĩa vụ cơ bản mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy những ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp mới là gì? […]
Read More

Chính sách thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

 Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 có thay đổi gì so với 2022? Doanh nghiệp cần lưu ý gì về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới? Dưới đây là những thông tin giải đáp chi tiết về mức thuế mới mà TPM chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp. […]
Read More
Khai-bao-thue

KHAI BÁO THUẾ TRONG KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH

KHAI BÁO THUẾ TRONG KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH Tất cả các hộ gia đình, cá nhân thành lập kinh doanh bắt buộc phải khai báo để đóng thuế theo quy định nhà nước. Vậy khai báo thuế như thế nào? Khi nào và ở đâu? Đầu tiên, bản chất của thuế là báo tình hình […]
Read More
Lãi xuất ngân hàng

NHÀ NƯỚC GIẢM LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH 

Cuối ngày 14/03/2023, ngân hàng nhà nước (NHNN) đã thông báo giảm 1% các loại lãi suất điều hành tính theo Việt Nam Đồng. Chỉ đạo của Chính phủ, quyết định số 313/QĐ-NHNN ngày 14/03/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua thành toán điện […]
Read More
xac-dinh-cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-trong-thue-TNDN

Xác định các khoản chi phí được trừ trong thuế TNDN

Trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì việc xác định các khoản chi phí được trừ và chi phí không được trừ để đảm bảo tính đúng số thuế TNDN và quyền lợi mà doanh nghiệp có được. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): […]
Read More
cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-2022

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2022

Hiện nay, doanh nghiệp không phải làm tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quý mà chỉ cần tạm tính và nộp theo số tiền thuế tạm tính đó. Kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với trường hợp năm tài chính khác với năm dương lịch thì […]
Read More
thoi-han-nop-thue-mon-bai-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập thuộc các khoản thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tính chính xác được số thuế phải nộp cần nắm rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn dưới đây. Phạm vi áp dụng tính thuế TNDN từ […]
Read More
cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Bổ sung các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đã có sự thay đổi và bổ sung các khoản thu nhập khác sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (một số khoản được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC), thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 1.Thu nhập từ chuyển […]
Read More