Thuế xuất nhập khẩu

hiep-dinh-CPTPP

CPTPP ưu đãi hơn 12.000 dòng thuế XNK

Áp dụng hơn 12.000 dòng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định  CPTPP Căn cứ theo Nghị định số 115/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên […]
Read More