Chính Sách Thuế

Cách khắc phục lỗi sai thông tin khi nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử không được gặp phải trong quá trình tiến hành nộp thuế là do bạn đã mắc phải các lỗi hay sai sót trong quá trình tiến hành các bước nộp thuế. Chẳng hạn như: Đăng ký sai thông tin khi tiến hành nộp thuế, điền sai địa chỉ email, lập giấy […]
Read More
huong-dan-dang-ky-tai-khoan-giao-dich-thue-dien-tu

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Hiện nay cục thuế đã cho phép người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục quyết toán thuế. Để có thể nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử, người nộp […]
Read More
thoi-han-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tam-tinh

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là gì? Khi nào cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính để không bị phạt nộp chậm. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế thu trực […]
Read More
ung-dung-ke-toan-cong-cu-tai-chinh-phai-sinh

Ứng dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh

Để doanh nghiệp ứng dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh cần một số điều kiện : Điều kiện vận dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh Điều kiện về thị trường: Xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế, để kế toán CCTCPS Việt Nam hội nhập kế toán quốc […]
Read More
thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy đinh về việc nộp tiền thuế thu nhập cá nhân tạm tính

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số nội dung mới về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021. Cụ thể, đối với Thuế TNDN (trừ thuế TNDN  từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo […]
Read More
Dieu-kien-duoc-huong-uu-dai-thue-TNDN

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: “Điều 18: Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp: 1. Các ưu đãi […]
Read More
chuyen-doi-so-mang-lai-hieu-qua-tich-cuc

Chuyển đổi số đem lại hiệu quả rõ rệt cho ngành Thuế

Trong thời gian gần đây, ngành Tài Chính nói chung và Ngành Thuế nói riêng đã có những thay đổi tích cực nhờ chuyển đỏi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tập trung triển khai các giải pháp điện tử, giúp đem lại sự tiện lợi cho người nộp […]
Read More
Huong-dan-khai-quyet-toan-thue-TNDN

Hướng dẫn khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

1. Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp Để tiến hành quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cả về mặt thành phần lẫn số lượng. 1.1. Với tổ chức, doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế TNDN Theo quy […]
Read More