Chính Sách Thuế

Trường hợp doanh nghiệp nào có rủi ro về hóa đơn?

Trường hợp doanh nghiệp nào có rủi ro về hóa đơn?

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy khi nào được cho là có rủi ro về hóa đơn? Những trường hợp nào […]
Read More
Đã gia hạn 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Đã gia hạn 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Căn cứ số liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) của Tổng cục Thuế, đến ngày 24/8/2021, ngành Thuế đã gia hạn 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất, theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Cụ thể, tổng số đơn đề nghị gia hạn thuế là 139.032, trong đó doanh nghiệp, tổ […]
Read More
Điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, đơn vị cung cấp ứng dụng hoá đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện cần thiết và được Tổng cục Thuế ký hợp đồng cung cấp dịch vụ. Theo Điều 12 dự thảo thông tư, […]
Read More