Chính Sách Thuế

Phụ cấp chống dịch có tính thuế thu nhập cá nhân

Phụ cấp chống dịch có tính thuế thu nhập cá nhân?

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, môt số cá nhân được cấp các khoản phụ cấp, hỗ trợ để chống dịch. Vậy, các phụ cấp và hỗ trợ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù […]
Read More
Đối tượng phải làm báo cáo giao dịch liên kết.

Trường hợp nào phải lập báo cáo giao dịch liên kết?

Theo quy định, Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết (Hay còn được gọi là báo cáo chuyển giá), các trường hợp phải kê khai giao dịch liên kết gồm: 1. Cơ sở pháp lý: – Nghị định 20/2017/NĐ-CP quản lý thuế đối với […]
Read More
Những trường hợp chuyển giá điển hình

Những trường hợp chuyển giá điển hình

Doanh nghiệp có các giao dịch với các bên không có quan hệ liên kết (hay còn gọi là bên độc lập) và các giao dịch với các bên liên kết (hay còn gọi là giao dịch liên kết) (Xem định nghĩa về các loại giao dịch này trong Điều 5, Nghị định 132/2020/NĐ-CP). Do […]
Read More
Tập trung chống thất thu các lĩnh vực rủi ro cao về thuế

Đẩy mạnh ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực thuế

Hầu hết các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các quận, huyện của TP. Hồ Chí Minh đều được yêu cầu vào cuộc, thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp 8 chuyên đề bao trùm các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng thu cho […]
Read More