Chính Sách Thuế

Người nộp thuế có quyền lợi gì khi thỏa thuận giá tính thuế?

Người nộp thuế có nên thỏa thuận giá tính thuế?

Theo Thông tư 45/2021/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế thoả thuận về giá tính thuế trong các giao dịch liên kết có một số quyền lợi nhất định như: rút đơn hoặc dừng đàm phán, mời hoặc thuê chuyên gia tư vấn độc lập để thỏa thuận giá tính thuế. Cụ thể, theo hướng dẫn […]
Read More
Thúc đẩy doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020, trong đó có quy định về sử dụng hóa đơn điện tử; theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022. Để các tổ chức, các nhân chủ động chuyển đổi […]
Read More
Tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội đối với một số trường hợp từ ngày 08/8/2021

Từ 8/8/2021, tạm dừng trợ cấp xã hội một số trường hợp

Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, theo Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, kể từ ngày 08/8/2021, sẽ tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh […]
Read More