Uncategorized

Giám đốc CDC Hậu Giang bị cách hết chức vụ

Giám đốc CDC Hậu Giang bị cách hết chức vụ

Ông Nguyễn Văn Lành bị cách chức Bí thư đảng uỷ bộ phận và Giám đốc CDC tỉnh do để người Công ty Việt Á đến nhà tặng quà, trong đó có 450 triệu đồng. Quyết định kỷ luật ông Lành (Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang – CDC) được […]
Read More