Chế độ BHXH đối với NLĐ tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản

Chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH), tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ đủ các điều kiện về thời gian đã thực đóng vào Quỹ BHXH

Theo BHXH Việt Nam, trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào Quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Cụ thể, về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, người lao động có thời gian đóng BHXH vào Quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên hoặc 3 tháng trở lên theo quy định của Luật BHXH năm 2014, nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng) để chi trả bổ sung.

Để đảm bảo chế độ hưu trí đối với người lao động hưởng lương hưu và BHXH một lần, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn chi tiết giải quyết hai chế độ này. Cụ thể, đối với người lao động hưởng lương hưu, cơ quan BHXH giải quyết cho đối tượng này hưởng lương hưu khi đủ điều kiên về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời, xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể tử thời điểm hưởng.

Chế độ hưởng BHXH 1 lần

Bên cạnh đó, BHXH hướng dẫn giải quyết chế độ hưởng BHXH một lần đối với các trường hợp: Người hưởng ra nước ngoài để định cư; Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế…

Ngoài ra, BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn cơ quan BHXH các cấp giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân; giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với thời gian thực đóng BHXH…

Như vậy, việc triển khai thực hiện Công văn số 2082/BHXH-CSXH sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi về BHXH cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH.

Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động ở các đơn vị phá sản, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Leave A Comment