Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

he-thong-thue

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh địa phương về tổ chức triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

he-thong-thue

Công văn nêu rõ sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã có 57/63 cục thuế đã thành lập Ban chỉ đạo, còn 6 cục thuế chưa thành lập Ban chỉ đạo. Trong số các cục thuế đã thành lập Ban chỉ đạo cũng có một số cục thuế chưa có hướng dẫn về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoặc chưa có phân công đầu mối thường trực Ban chỉ đạo nội dung này. Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Thuế yêu cầu đối với các cục thuế chưa thành lập Ban chỉ đạo, khẩn trương ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Riêng đối với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, hiện nay chưa bổ nhiệm chức danh Cục trưởng do đó đề nghị trong Quyết định thành lập ghi Trưởng Ban chỉ đạo là Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và phân công 01 Phó Cục trưởng Cục Thuế làm Phó Trưởng Ban thường trực chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo cho đến khi bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế.

Để đảm bảo việc thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động, Kế hoạch được thống nhất trong ngành Thuế và thông suốt từ trung ương đến địa phương, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế trong thời gian tới cần nghiêm túc thực hiện việc tổ chức phổ biến nội dung Chiến lược và Chương trình hành động, Kế hoạch đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan thuế và bên ngoài ngành Thuế.

Các cục thuế cần tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời gửi bản Chỉ thị của UBND tỉnh, thành phố về Tổng cục Thuế (Ban Cải cách và Hiện đại hóa) để tổng hợp.

Để có cơ sở nắm bắt nhanh, kịp thời các thông tin liên đến công tác quan cải cách hệ thống thuế và có biện pháp, giải pháp chỉ đạo thống nhất từ trung đến địa phương nhằm tổ chức triển khai thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, các cục thuế cần định kỳ báo cáo tình hình tổ chức thực hiện.

Nguồn: Thuế Nhà nước

Thông tin liên hệ:

  • htdn@tpm.com.vn
  • +(8428) 3505 1800
  • https://tpm.com.vn
  • Tầng 4, Tòa nhà GroCenter, 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Leave A Comment