Chưa phạt nếu tiền tạm nộp chưa đủ 75% thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm

Chưa phạt nếu tiền tạm nộp chưa đủ 75% thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38, đến ngày 30/10 doanh nghiệp phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết tạm thời chưa tính tiền chậm nộp với số thuế nộp thiếu, đồng thời sẽ nghiên cứu để sửa đổi quy định này.

Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về quy định tạm nộp 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm theo hướng dẫn của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, do không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều doanh nghiệp lo lắng sẽ bị phạt chậm nộp nếu ngành Thuế không sửa đổi quy định.

Tạm thời chưa tính tiền chậm nộp với số thuế nộp thiếu

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Thuế) cho biết, năm 2021, tình hình dịch Covid-19 đã dẫn đến quý III/2021 có 23 tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Chính phủ. Do đó, tình hình hoạt động kinh doanh quý III/2021 của các doanh nghiệp tại các tỉnh này đã phải bị tạm ngừng, có nhiều doanh nghiệp không phát sinh thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp.

Bước sang quý IV/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nên các địa phương đã bỏ thực hiện giãn cách.

Nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất

Chính phủ cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên chủ yếu số thuế TNDN sẽ phát sinh trong quý IV/2021. Vì vậy, nếu thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định “trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định tạm nộp thuế TNDN theo quý, Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN và thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các doanh nghiệp thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như tình hình thực tế của năm 2021.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment