Có hơn 90 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

to-chuc-cung-cap-giai-phap-hoa-don-dien-tu

Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính đã quy định rõ tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử(HĐĐT) để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan; và Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan thuế và không có mã cho người bán và người mua.

Hiện nay, đã có hơn 90 tổ chức được Tổng cục Thuế công khai thông tin về cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.

Trong đó, chủ thể là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập theo pháp luật Việt Nam; Thông tin về dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức đó.

Ngày 08/10/2021, Tổng cục Thuế đã chính thức ra Thông báo số 421/TB-TCT về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thực hiện quy định trên, hệ thống giải pháp hóa đơn điện tử (Hóa đơn CT – hoadonct.gov.vn) của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, căn cứ pháp lý để đăng tải công khai trên thông tin trên trang web của Tổng cục Thuế.

Mới đây, Hồ sơ giải pháp Hóa đơn CT – hoadonct.gov.vn do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) vận hành đã được Tổng cục Thuế cho phép cung cấp dịch vụ và được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, việc triển khai hệ thống Hóa đơn CT sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng HĐĐT trong thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đồng hành cùng Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện mục tiêu đảm bảo bao phủ HĐĐT trên toàn quốc theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ.

 

Nguồn: Tạp chí tài chính

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

 

Leave A Comment