Công bố bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Bo-chi-so-danh-gia-dich-vu-cong-truc-truyen-cac-thu-tuc-hanh-chinh

Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử nhằm phục vụ Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong ngành Tài chính, từng công chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.

Việc đánh giá được xác định trên 05 nhóm chỉ số: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết công việc; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; và Mức độ hài lòng. Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Nguồn dữ liệu phân tích là dữ liệu đồng bộ hồ sơ và thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản ánh, kiến nghị,… trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; Dữ liệu báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đăng ký doanh nghiệp,…), Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các đơn vị thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công quốc gia; Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử.

 

Nguồn: Tạp chí tài chính

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

Leave A Comment