Công ty chứng khoán SSI lãi 883 tỷ đồng quý 1/2022

Công ty chứng khoán SSI lãi 883 tỷ đồng quý 1/2022

SSI đạt doanh thu 2.068 tỷ đồng trong quý 1. Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán gần 600 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố đồng thời kết quả báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất quý 1/2022. Qua đó, doanh thu của SSI đạt được tốc độ tăng trưởng lý tưởng sau quý 1 của năm 2022, khi thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường kinh tế nói chung đã có những bước phục hồi và phát triển đáng kể từ sau dịch Covid-19.

Công ty chứng khoán SSI lãi 883 tỷ đồng quý 1/2022

Theo đó, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2022 ghi nhận lần lượt là 2.068,4 tỷ VNĐ – tăng trưởng 36,2% và 883,3 tỷ VNĐ – tăng trưởng 66,6% so với cùng kỳ năm 2021. Các mảng kinh doanh đều tăng trưởng và có đóng góp tốt vào doanh thu chung, trong đó dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 599,5 tỷ VNĐ trong quý 1, tăng trưởng 37% so với quý 1/2021. Dư nợ ký quỹ cuối quý tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 20.619 tỷ VNĐ.

SSI cho biết, dòng tiền luôn được Công ty quản lý với thanh khoản xuyên suốt, nhất quán với chính sách quản trị rủi ro và quy định hiện hành, đáp ứng mọi nhu cầu vốn giao dịch cho khách hàng song song với việc dự báo sớm và kịp thời xử lý trong những phiên thị trường biến động. Chính vì vậy, trong nhiều năm vừa qua và trong quý 1/2022, SSI không phát sinh nợ xấu. Doanh thu từ dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận 566,4 tỷ VNĐ, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động Đầu tư ghi nhận doanh thu 633,2 tỷ VNĐ, đóng góp 30,6% tổng doanh thu hợp nhất và tăng trưởng 5,6% so với quý 1/’2021. Công ty tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh nguồn với đối tác là các tổ chức tín dụng uy tín, sử dụng linh hoạt và tối ưu hóa nguồn vốn, ghi nhận doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính đạt 187,5 tỷ VNĐ, đóng góp 9,1% tổng doanh thu.

SSI cũng vừa công bố hoàn tất giải ngân hợp đồng vay vốn tín chấp từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài trị giá 148 triệu USD. Đây là hợp đồng tín chấp nước ngoài lớn nhất mà một Công ty Chứng khoán Việt Nam tiếp cận được đến thời điểm này. Việc SSI liên tiếp ký thành công nhiều hợp đồng vay vốn tín chấp là minh chứng cho thấy định mức tín nhiệm rất cao của SSI đối với các định chế tài chính nước ngoài.

Doanh thu từ quản lý quỹ và danh mục đầu tư đạt 42 tỷ VNĐ, tăng trưởng 192% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư & doanh thu khác đạt 26,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 44,7%.

Tại thời điểm 31/03/2022, Công ty có tổng tài sản đạt 50.081,4 tỷ VNĐ, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 15.068 tỷ VNĐ.

Công ty sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào 13:30 chiều ngày 7/5/2022 theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2022 ghi nhận lần lượt là 2.068,4 tỷ VNĐ – tăng trưởng 36,2% và 883,3 tỷ VNĐ – tăng trưởng 66,6% so với cùng kỳ năm 2021. Các mảng kinh doanh đều tăng trưởng và có đóng góp tốt vào doanh thu chung, trong đó dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 599,5 tỷ VNĐ trong quý 1, tăng trưởng 37% so với quý 1/2021. Dư nợ ký quỹ cuối quý tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 20.619 tỷ VNĐ.

SSI cho biết, dòng tiền luôn được Công ty quản lý với thanh khoản xuyên suốt, nhất quán với chính sách quản trị rủi ro và quy định hiện hành, đáp ứng mọi nhu cầu vốn giao dịch cho khách hàng song song với việc dự báo sớm và kịp thời xử lý trong những phiên thị trường biến động. Chính vì vậy, trong nhiều năm vừa qua và trong quý 1/2022, SSI không phát sinh nợ xấu. Doanh thu từ dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận 566,4 tỷ VNĐ, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động Đầu tư ghi nhận doanh thu 633,2 tỷ VNĐ, đóng góp 30,6% tổng doanh thu hợp nhất và tăng trưởng 5,6% so với quý 1/’2021. Công ty tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh nguồn với đối tác là các tổ chức tín dụng uy tín, sử dụng linh hoạt và tối ưu hóa nguồn vốn, ghi nhận doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính đạt 187,5 tỷ VNĐ, đóng góp 9,1% tổng doanh thu.

SSI cũng vừa công bố hoàn tất giải ngân hợp đồng vay vốn tín chấp từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài trị giá 148 triệu USD. Đây là hợp đồng tín chấp nước ngoài lớn nhất mà một Công ty Chứng khoán Việt Nam tiếp cận được đến thời điểm này. Việc SSI liên tiếp ký thành công nhiều hợp đồng vay vốn tín chấp là minh chứng cho thấy định mức tín nhiệm rất cao của SSI đối với các định chế tài chính nước ngoài.

Doanh thu từ quản lý quỹ và danh mục đầu tư đạt 42 tỷ VNĐ, tăng trưởng 192% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư & doanh thu khác đạt 26,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 44,7%.

Tại thời điểm 31/03/2022, Công ty có tổng tài sản đạt 50.081,4 tỷ VNĐ, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 15.068 tỷ VNĐ.

Công ty sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào 13:30 chiều ngày 7/5/2022 theo hình thức trực tuyến.

Nguồn: CafeBiz

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment