Theo quyết định cưỡng chế nợ thuế này, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Công ty Thế kỷ 21) đã nợ số tiền 5.491 tỷ đồng quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21

Chi tiết về các khoản nợ của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21

Các khoản nợ bao gồm: Tiền sử dụng đất được nhà nước giao 4.614 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 194,8 triệu đồng (ở tại đô thị) và 30,7 triệu đồng (phi nông nghiệp), tiền cho thuê mặt đất mặt nước 511 tỷ đồng, tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương 364 tỷ đồng.

Biện pháp cưỡng chế là trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Do đó, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức đã yêu cầu Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của Công ty Thế kỷ 21 để nộp vào tài khoản của cơ quan thuế. Trong trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền thuế nợ, Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản và phải thông báo cho cơ quan thuế ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Được biết, liên quan đến số nợ thuế này, hồi đầu năm 2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo số 268 và 269 với tổng số tiền mà Công ty Thế kỷ 21 phải nộp là hơn 5.175,9 tỷ đồng (trong đó hơn 511,9 tỷ đồng là tiền thuê đất và hơn 4.664 tỷ đồng là tiền sử dụng đất).

Các thông báo trên được cơ quan thuế căn cứ theo Quyết định số 4777/QĐ-UBND do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/12/2020 về phê duyệt phương án giá đất đối với khu đất hơn 30,1 ha thuộc dự án Khu dân cư và du lịch văn hóa giải trí (Khu dân cư Nam Rạch Chiếc), phường An Phú, quận 2 để Công ty Thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin số 113/PC-STNMT-QLĐ ngày 6/1/2021 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn: Thời báo Tài chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: info@tpm.com.vn để được tư vấn