Đại lý vé máy bay có được giảm thuế GTGT do ảnh hưởng dịch?

giảm-thuế-gtgt-đối-với-đại-lý-vé-máy-bay

Câu hỏi: Công ty ông Thái Kim Đỉnh (Bình Dương) có ngành nghề kinh doanh: Đại lý bán vé máy bay và hóa đơn GTGT liên quan đến vé máy bay các hãng hàng không; mã ngành kinh doanh chính: 5229 (hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải). Trong 4 tháng ảnh hưởng của dịch COVID-19 các hãng hàng không dừng vận chuyển, nên công ty ông Đỉnh không hoạt động và cũng không có chính sách hỗ trợ. Theo ông Đỉnh tham khảo phụ lục tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP thì công ty không được hỗ trợ giảm thuế GTGT, trong khi đó hóa đơn GTGT các hãng hàng không đầu vào giảm 30% GTGT, và công ty ông ký hợp đồng xuất vé máy bay từ đại lý cấp 1, hóa đơn bên đại lý cấp 1 xuất cho công ty cũng giảm 30% GTGT. Vậy công ty ông không được giảm thì sẽ xuất hóa đơn GTGT như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19:

“Điều 1. Một số giải pháp về miễn, giảm thuế

… 3. Giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác);…”.

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19:

“Điều 3. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch…”.

Căn cứ Phụ lục 01 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT (ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Thái Kim Đỉnh là giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Hiền Linh, có ngành nghề kinh doanh là đại lý bán vé máy bay và xuất hóa đơn GTGT liên quan đến vé máy bay các hãng hàng không; nếu dịch vụ này của Công ty có trong Phụ lục 01 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT (ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP) thì Công ty được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nếu dịch vụ này của Công ty không có trong Phụ lục 01 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT thì Công ty không được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT, Công ty xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT theo đúng quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Báo Chính Phủ

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment