Đẩy mạnh ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực thuế

Tập trung chống thất thu các lĩnh vực rủi ro cao về thuế

Hầu hết các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các quận, huyện của TP. Hồ Chí Minh đều được yêu cầu vào cuộc, thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp 8 chuyên đề bao trùm các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Theo Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2021 của TP. Hồ Chí Minh, hầu hết các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các quận, huyện đều được yêu cầu vào cuộc, thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp 8 chuyên đề bao trùm các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Tập trung chống thất thu các lĩnh vực rủi ro cao về thuế

Kế hoạch do Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) TP. Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo) triển khai nhằm tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu NSNN năm 2021 trên một số lĩnh vực trọng tâm. Theo bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo, mục đích của kế hoạch là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phối hợp thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT); tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Kế hoạch bao gồm 8 chuyên đề chính, trải rộng tại hầu hết các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, gồm chuyên đề: Kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết (chủ yếu là các DN có vốn đầu tư nước ngoài); quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT); quản lý chống thất thu đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng; quản lý thu đối với lĩnh vực ngân hàng; quản lý chống thất thu các cơ sở y tế; Thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế; quản lý công tác thuế đối với hoạt động cho thuê căn hộ, nhà ở tại các chung cư, cao ốc; quản lý thu đối với lĩnh vực nhà đất.

“Việc triển khai kế hoạch chống thất thu này còn nhằm thực hiện một loạt các yêu cầu gồm: tăng cường quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm, các chuyên đề có rủi ro cao về thuế, hướng đến tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật thuế của NNT; đôn đốc thu và khai thác các nguồn thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021” – bà Phan Thị Thắng cho biết.

Cùng vào cuộc chống thất thu

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã huy động 13 sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn (Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước, Công an, Ngân hàng, Thanh tra Nhà nước, Sở Tư pháp, Cục Quản lý Thị trường, Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng UBND các quận huyện và TP. Thủ Đức vào cuộc. Trong đó, Cục Thuế thành phố với tư cách là thành viên thường trực của Ban chỉ đạo, được giao chủ động tham mưu và đề xuất các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ trong công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu NSNN trên địa bàn.

Cụ thể, Cục Thuế sẽ phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện công tác quản lý thu đối với lĩnh vực nhà đất, quản lý thu hoạt động kinh doanh TMĐT; phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND thành phố về văn bản đề nghị Bộ Công thương chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT, cung cấp thông tin về khuyến mãi thương mại phục vụ công tác quản lý thuế. Cục Thuế phối hợp với Cục Hải quan thành phố nắm thông tin DN xuất nhập khẩu, hoàn thiện công tác quản lý thu đối với việc kiểm soát hoạt động chuyển giá các DN có giao dịch liên kết, mà chủ yếu là các DN có vốn đầu tư nước ngoài..; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thành phố về văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ quản lý các trang TMĐT vi phạm pháp luật thuế; đề nghị cơ quan công an điều tra các DN có hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế…

Trong khi đó, Sở Tài chính được giao tăng cường kiểm tra quản lý giá đối với các loại hàng hóa phải đăng ký và kiểm soát giá theo quy định; tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh về bảng giá đất trên địa bàn làm căn cứ để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; rà soát các khoản thu liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để đôn đốc thu nộp vào NSNN…

“Các sở, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo liên quan đến yêu cầu phối hợp, hỗ trợ trong công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu NSNN phải có trách nhiệm với phối hợp, hỗ trợ Cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ. UBND thành phố đã giao Cục Thuế tham mưu về khen thưởng đơn vị thực hiện hiệu quả và phê bình đơn vị chưa tích cực triển khai kế hoạch này…” – Bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

8 chuyên đề chính

Kế hoạch bao gồm 8 chuyên đề chính, trải rộng tại hầu hết các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, gồm chuyên đề: Kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết (chủ yếu là các DN có vốn đầu tư nước ngoài); quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; quản lý chống thất thu đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng; quản lý thu đối với lĩnh vực ngân hàng; quản lý chống thất thu các cơ sở y tế; thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế; quản lý công tác thuế đối với hoạt động cho thuê căn hộ, nhà ở tại các chung cư, cao ốc; quản lý thu đối với lĩnh vực nhà đất.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế, Kế toán, Bảo hiểm, lao động,…. Liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment