Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam – Cuba

bieu-thue-xuat-nhap-khau

Theo Bộ Tài chính, Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba đã được ký kết vào ngày 9/11/2018. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 10/2/2020 phê duyệt Hiệp định này. Việt Nam cần ban hành các văn bản pháp lý, trong đó có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực thi Hiệp định theo từng giai đoạn.

Mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trung bình là 2.1% trong giai đoạn 2023-2027:

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba giai đoạn 2022-2027 gồm: Mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ các lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này đối với từng mã hàng.

Về tổng thể, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2022-2027 gồm 618 dòng thuế AHTN 2022 ở cấp độ 8 số. Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trung bình năm 2022 là 2,4%; mức thuế suất trung bình giai đoạn 2023 – 2027 là 2,1%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan thuộc các nhóm: 04.07 (trứng gia cầm), 17.01 (đường), 24.01 (lá thuốc lá) và 25.01 (muối) là mức thuế suất trong hạn ngạch; danh mục và lượng 6 hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

Giống với quy định tại các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các FTA hiện hành, dự thảo Nghị định cũng quy định các điều kiện để hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba, gồm các điều kiện sau:

  1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.
  2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ lãnh thổ Cộng hòa Cuba và hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước (tương tự quy định tại các Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam hiện hành về việc cho phép áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).
  3. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba.

 

Nguồn: Tạp chí tài chính

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

Fanpage:https://www.facebook.com/dailythuetpm/

Leave A Comment