Đề xuất miễn đóng bảo hiểm y tế cho lao động khó khăn vì Covid-19

Đề xuất miễn đóng bảo hiểm y tế cho lao động khó khăn vì Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách miễn đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dự kiến số lao động được hỗ trợ là 50.000 người, với kinh phí 33,6 tỷ đồng, Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Chính sách này áp dụng với đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Thời gian miễn đóng tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 50.000 người, với kinh phí là 33,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được duy trì thẻ bảo hiểm y tế khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 2 năm liên tục trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, bị chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ thời điểm đơn vị bị tạm ngừng hoạt động trong khu vực bị phong tỏa, hoặc hoạt động trong các lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động đến thời điểm sau 30 ngày kể từ khi được phép hoạt động trở lại, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian miễn đóng mà vẫn được duy trì thẻ tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022. Dự kiến Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ 2 năm trở lên.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động phải ngừng việc do thuộc đối tượng phải cách ly y tế từ 14 ngày trở lên tại khu cách ly tập trung (F1) hoặc tại nhà (F2) hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc hỗ trợ sẽ trực tiếp bằng tiền cho người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, nhưng tiền lương ngừng việc thấp hơn lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Mức hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/người, áp dụng từ 1/6 – 31/12/2021. Người lao động được hỗ trợ khi có thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên, tính từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu ngừng việc từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 60.000 người, với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Nguồn: cafef.vn

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn các dịch vụ về Thuế, BHXH, Lao động, tiền lương,…

Leave A Comment