Dự thảo: Sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đang được Bộ Y tế tiến hành, trong đó quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)

Thêm nhiều người được miễn phí khi khám, chữa bệnh BHYT?

Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung thêm rất nhiều nội dung về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại Điều 1 của dự thảo. Cụ thể như sau:

– Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng: Người sống ở các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Đồng thời, các đối tượng này cũng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

– Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861/QĐ-TTg. Trong đó, mức hưởng của đối tượng này được đề xuất tại khoản 5 Điều 1 dự thảo là 95% chi phí khám, chữa bệnh.

Như vậy, so với quy định hiện nay tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đã đề xuất thêm đối tượng được hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT và đối tượng được hỗ trợ mức đóng như trên.

Dự kiến những điều mới về bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ngoài các nội dung đã nêu trên, Bộ Y tế cũng dự thảo đề xuất thêm nhiều quy định về BHYT hộ gia đình như sau:

STT

Quy định hiện nay

Đề xuất

1

Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóngNgười cùng đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng

2

Người có tên trong sổ tạm trú, trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế khi cùng đăng ký thường trúNgười cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế khi cùng đăng ký thường trú

3

Không quy địnhHộ gia đình đang tham gia BHYT vẫn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình đến hết 31/12/2022.

Kể từ 01/01/2023 tham gia BHYT theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú

Người đăng ký cư trú sau 01/7/2021 khiến thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi thì tham gia theo khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Thông tin trong Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở này, tham gia theo khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Trong đó, khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú quy định:

Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú

Có thể thấy, những đề xuất thay đổi liên quan đến BHYT được Bộ Y tế đưa ra để phù hợp với quy định của Luật Cư trú về việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Nguồn: Luật Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: info@tpm.com.vn để được tư vấn

 

2 Comments

Leave A Comment