PROFRESIONALLY TRUSTED

Dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả của TPM

Giúp gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đại lý Thuế chuyên nghiệp

Dịch vụ làm thủ tục về thuế chuyên nghiệp, bao gồm: Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”).

Rà soát sổ sách

Kiểm tra báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, đặc biệt các vấn đề liên quan đến thuế của doanh nghiệp; Tư vấn điều chỉnh các sai sót để giảm thiểu rủi ro về thuế; Thay mặt doanh nghiệp làm việc và giải trình số liệu với Cơ quan Thuế.

Tư vấn lập Báo cáo giao dịch liên kết (“chuyển giá”)

Tư vấn doanh nghiệp xây dựng Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nhằm tuân thủ các quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tư vấn Lao động & Tiền lương

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội còn phức tạp với các đơn từ, biểu mẫu quy định gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Với kinh nghiệm thưc hiện đăng ký bảo hiểm xã hội cho hơn 500 khách hàng, Đại Lý Thuế TPM trân trọng gửi đến các gói dịch vụ đăng ký bảo hiểm

Tư vấn tái cấu trúc

Phân tích và tư vấn tái thiết lập các quy trình hoạt động nhằm đạt được hiệu quả tối ưu và phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, như: quy trình mua hàng, quản lý hàng tồn kho, quản trị nhân sự, hệ thống kế toán và báo cáo…

Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế (Cấp Cục Thuế)

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Hoàn thuế là nhu cầu của doanh nghiệp khi có số thuế GTGT đầu vào lớn, đủ tiêu chuẩn hoàn thuế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Thành Lập Doanh Nghiệp

Hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Thành Lập Doanh Nghiệp (Thành Lập Công Ty). Hơn ai hết chúng tôi hiểu bạn cần sự rõ ràng và tiết kiệm nhất về chi phí.