Dịch vụ, hàng hóa nào được giảm 30% thuế GTGT?

Dịch vụ, hàng hóa nào được giảm 30% thuế GTGT?

Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ vận tải thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT tại Phụ lục 01 của Nghị định 92/2021/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Công ty bà Nguyễn Quyên (Hà Nội) có mã ngành kinh doanh là 5229, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa. Bà Quyên tham khảo hướng dẫn của một số Cục Thuế thì công ty mã ngành 5229 không thuộc mã Phụ lục I Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đề cập nên phải giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% với đối tượng là dịch vụ vận tải hàng hóa.

Tuy nhiên, theo bà Quyên hiểu, Phụ lục I Nghị định số 92/2021/NĐ-CP chỉ đề cập đến danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế chứ không phải là ngành nghề kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp nào kinh doanh các đối tượng trong danh mục hàng hóa dịch vụ thì sẽ được hưởng mức giảm thuế này.

Bà Quyên đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để công ty thực hiện đúng quy định.

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì? Cách tính thuế GTGT được khấu trừ?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Tại Điều 3 quy định giảm thuế GTGT như sau:

“Điều 3. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

… 2. Mức giảm thuế GTGT

a) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này…”.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty của bà Quyên cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nguồn: Chinhphu.vn

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment