Báo Cáo Giao Dịch Liên Kết

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT (CHUYỂN GIÁ)

Mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC), Đại lý Thuế TPM cung cấp dịch vụ chuyển giá nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá, nhận diện rủi ro trong các giao dịch nhằm xây dựng chiến lược thực hiện giao dịch liên kết hiệu quả, phù hợp.

Chuyển giá hiểu như thế nào cho đúng?

Cùng với sự phát triển toàn cầu, ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động trong và ngoài nước dựa trên mối quan hệ Công ty mẹ – con hoặc tập đoàn. Ở Việt Nam hiện tại xuất hiện khá nhiều ý kiến tiêu cực khi xem chuyển giá là trốn thuế, tuy nhiên hoạt động này diễn ra khá phổ biến khi có sự liên kết về giao dịch, quyền kiểm soát hoặc sở hữu và là công cụ để các doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên các quy định luật của một hoặc nhiều quốc gia. Do đó, nếu thực hiện chuyển giá để tối ưu thuế dựa trên những quy định luật hiện hành thì điều này hoàn toàn phù hợp, tích cực; còn nếu lạm dụng chuyển giá để trốn thuế thì hoàn toàn bất hợp pháp.

Đại lý thuế TPM có thể giúp?

Đại lý Thuế TPM chúng tôi xây dựng một đội ngũ chuyên gia trong các mảng ngành, với nhiều năm cộng tác tại các tập đoàn tư vấn, kiểm toán lớn như Deloitte, EY,… tự tin mang đến những giải pháp cho các Doanh nghiệp trong việc:

  • Tư vấn, nhận diện rủi ro, đồng thời nắm bắt cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận
  • Xây dựng kế hoạch chuyển giá phù hợp, hiệu quả
  • Lập hồ sơ cho các giao dịch liên kết và bảo vệ số liệu khi thanh tra thuế
Dịch vụ của chúng tôi:
  • Rà soát, tư vấn rủi ro trong hồ sơ giao dịch liên kết
  • Dịch vụ giải trình trong quá trình thanh tra, kiểm tra
  • Dịch vụ lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết
  • Dịch vụ xây dựng chiến lược xác định giá hiệu quả, phù hợp