Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hoàn thuế là nhu cầu của doanh nghiệp khi có số thuế GTGT đầu vào lớn, đủ tiêu chuẩn hoàn thuế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Chắc chắn không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về thủ tục, chuyên môn và kinh nghiệm khi làm thủ tục hoàn thuế dẫn tới thời gian kéo dài và số tiền thuế hoàn không như mong đợi.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT hay gặp:
– Doanh nghiệp xuất khẩu có số tiền thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu VND trở lên.
– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
– Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
– Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Điều kiện được hoàn thuế GTGT:
– Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;
– Doanh nghiệp có thực hiện lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Lợi ích khi làm thủ tục hoàn thuế:
– Thu hồi lại số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ qua các kỳ thuế của doanh nghiệp khi mua hàng hóa, dịch vụ.
– Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.
– Tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn.
Quy trình hoàn thuế GTGT tại TPM:
– Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ, sổ sách để hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT).
– Tư vấn, kiểm tra và hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ liên quan đến kế toán để hoàn thuế.
– Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế khác (Các mẫu biểu liên quan, ngoại trừ hồ sơ kế toán).
– Nộp hồ sơ hoàn thuế.
– Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.
– Kết hợp với Doanh nghiệp giải trình với Cơ quan Thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.
– Nhận quyết định hoàn thuế tại Cơ quan Thuế.