Tái Cấu Trúc Quy Trình Nội Bộ

TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH NỘI BỘ

Ngày nay, môi trường kinh doanh liên tục đổi mới theo thời gian, đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải nỗ lực hoàn thiện bộ máy vận hành, cơ chế quản lý, đường lối kinh doanh để thích ứng kịp thời với những thay đổi đó. Chính vì vậy việc tái cấu trúc quy trình nội bộ là việc hết sức cần thiết.

  1. Một doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh là doanh nghiệp có cấu trúc tận dụng tốt được những cơ hội, dự báo và tránh né được với những rủi ro tiềm ẩn. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào từ môi trường kinh doanh, cấu trúc của doanh nghiệp cũng sẽ linh động thay đổi theo, nếu không doanh nghiệp đó sẽ tự động bị đào thải khỏi thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu về tái cấu trúc doanh nghiệp – một trong những vấn đề quan trọng đối với tất cả những người lãnh đạo doanh nghiệp.
  2. Tại Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp đa phần đều nhận ra được tầm quan trọng của việc tái cấu trúc doanh nghiệp, đây là cơ sở để vượt qua những khó khăn và tiếp tục giữ vững sự phát triển của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, có rất ít doanh nghiệp thực hiện việc tái cấu trúc theo đúng nghĩa và mang lại hiệu quả thật sự. Phần đông các doanh nghiệp chọn cách cấu trúc dựa trên những thay đổi trong ngắn hạn như sắp xếp nhân sự, tinh giảm bộ máy, thoái vốn.
  3. Về tài chính – kế toán: Hệ thống quản lý và báo cáo tài chính chưa chuyên nghiệp hoặc thiếu đồng bộ. Quy chế lương thưởng chưa cạnh tranh, thiếu động lực cho cán bộ công nhân viên. Đồng thời, DN chưa xây dựng và áp dụng quy chế tài chính hiệu quả và phù hợp.mà không biết rằng chiến lược tái cơ cấu cần dựa trên sự phân tích sự phù hợp của thay đổi môi trường kinh doanh với cơ cấu hiện tại để đề ra  mục tiêu tái cơ cấu trong dài hạn.
Đội ngũ kinh nghiệm:

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong việc điều chỉnh chiến lược, cải thiện quy trình kinh doanh, huy động nguồn lực mới, gỡ rối tài chính, sắp xếp tổ chức nhân sự,… giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Mục Tiêu:
  • Phân tích và đánh giá tình hình tài chính nội bộ hiện tại của doanh nghiệp. Xác định lại chiến lược kinh doanh, cải thiện quy trình hoạt động, giảm chi phí họat động, tăng lượng tiền mặt.
  • Tái cấu trúc tổ chức, sắp xếp đội ngũ nhân sự phù hợp với chiến lược hoạt động doanh nghiệp.
  • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh: sắp xếp lại các kế hoạch quản lý tài chính hiện hữu, đặc biệt tại các khâu quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả,…
  • Xây dựng mô hình tổ chức công tác tài chính – kế toán hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp.