Điểm mới trong quyết toán thuế TNCN năm 2023

thue-tncn-2023

Những điểm mới trong thuế TNCN năm 2023 là gì? Hãy cũng Đại lý thuế TPM điểm qua 3 điểm mới trong chính sách thuế TNCN 2023 để hiểu rõ và sớm hoàn tất thủ tục trong mùa quyết toán thuế năm nay!

1. Hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cá nhân trực tiếp quyết toán

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế:

Điều 6a. Kết thúc thời hạn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Theo đó, thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023 như sau:

    • Chậm nhất là ngày 31/3/2023 đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.
    • Chậm nhất là ngày 04/5/2023 đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (do thời hạn trùng với ngày nghỉ lễ nên ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó)

2. Không phải kê khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế khi nộp thuế TNCN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.

Cụ thể, khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020 về trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế như sau:

e) Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế chỉ trừ trường hợp không phát sinh trả thu nhập thì mới không phải quyết toán thuế (tiết d.1 điểm d Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

3. Thay đổi liên quan đến hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế TNCN

3.1 Chấp nhận bản chụp của Căn cước công dân

Từ năm 2023, căn cứ theo Thông tư 79/2022/TT-BTC, người nộp thuế TNCN thay vì chỉ được sử dụng bản chụp Chứng minh nhân dân thì có thể sử dụng bản chụp Căn cước công dân trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi, con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động; vợ/chồng, cha/mẹ, người phụ thuộc khác của người nộp thuế.

thue-tncn

3.2 Cập nhật bản chụp Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú bằng các loại giấy tờ khác

Đối với trường hợp người phụ thuộc là vợ/chồng, cha/mẹ, người phụ thuộc khác của người nộp thuế TNCN thì theo Thông tư số 79 quy định thay thế bản chụp Sổ hộ khẩu, bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc được quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC bằng một trong các giấy tờ sau:

  • Giấy xác nhận thông tin về cư trú;
  • Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoặc
  • Giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp.

3.3 Sắp tới sẽ không cần nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo Thông tư 79/2022/TT-BTC cũng bổ sung quy định kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế TNCN không phải nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nêu trên nếu thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa xác định được thời điểm cơ quan thuế hoàn thành kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Nguồn: Tổng Cục Thuế)

Trên đây là tất cả giải đáp chi tiết mà TPM cung cấp về điểm mới của thuế TNCN được áp dụng trong năm 2023 mà doanh nghiệp cần nắm. Nếu có thắc mắc hoặc đang quan tâm đến dịch vụ khai báo thuế xin vui lòng liên hệ  Đại lý thuế TPM theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://tpm.com.vn/vi/
Tel: (+84) 90 298 1080
Mail: info@tpm.com.vn

Leave A Comment