ĐIỂM TIN THUẾ – TÀI CHÍNH TUẦN 3 THÁNG 6

diem-tin-thue-tai-chinh-tuan-3-thang-6
Điểm tin Thuế – Tài chính cập nhật những thông tin trọng điểm trong tuần 3 tháng 6. Thông tin do TPM tổng hợp, mời bạn tham khảo qua bài viết dưới đây.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu xuống mức sàn

Thời gian tới, để góp phần giảm đà tăng của giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ, ngành để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn. Theo đó, trung bình mỗi lít xăng dầu sẽ giảm từ 550 – 1.100 đồng/lít,kg tùy từng loại.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình UBTVQH điều chỉnh mức thuế BVMT đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31/12/2022 như sau:

– Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

– Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

– Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít.

– Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

– Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg.

– Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.

Từ ngày 01/01/2023, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH.

Trường hợp Nghị quyết được ban hành trong tháng 7/2022, đề nghị hiệu lực thi hành của Nghị quyết kể từ ngày 01/8/2022 để đảm bảo việc triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ về cơ cấu lại nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 1134/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh mới, để có cách tiếp cận mới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn của đất nước trong 5 năm tới.

Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 phải trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành linh hoạt và phối hợp hài hòa, hiệu quả chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, trong đó nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài, quyết định, kết hợp chặt chẽ với nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; phân cấp quản lý nguồn lực đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra; đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng các nguồn lực của nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài nhà nước; có cơ chế, chính sách phù hợp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 cần hướng tới giải quyết tốt các vấn đề chiến lược, dài hạn để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát huy yếu tố con người, giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, coi đây là nguồn lực, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững; có giải pháp tận dụng hiệu quả cơ hội từ cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển rừng, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, gửi văn bản tham gia ý kiến cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện, nhất là đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, bảo đảm ngắn gọn, không dàn trải, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy những kinh nghiệm thành công và giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vào sáng 16/6 với 469/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật được thông qua có 7 chương với 157 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Kiểm soát mặt bằng giá theo mục tiêu đề ra

Chiều 13/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì họp với một số bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư xây dựng, cước phí vận tải, nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp, giá một số thiết bị vật tư, y tế, giáo dục,…

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment