Điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, đơn vị cung cấp ứng dụng hoá đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện cần thiết và được Tổng cục Thuế ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Theo Điều 12 dự thảo thông tư, tổ chức hoạt động trong lĩnh vưc công nghệ thông tin (bao gồm ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ về khai thuế điện tử), có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ quy định được cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua.

Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Có giải pháp, quy trình sao lưu, khôi phục, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

Có giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho dữ liệu hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đối với các tổ chức hoat động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Ngoài việc nêu rõ các điều kiện để cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, dự thảo thông tư cũng hướng dẫn cụ thể trình tự ký hợp đồng như: gửi hồ sơ đến Tổng cục Thuế; thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Tổng cục Thuế; thực hiện kết nối (nếu hồ sơ được chấp thuận)…/.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment