Doanh nghiệp Cảnh Giác! Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới 2024 Có Gì Thay Đổi?

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới 2024 có hiệu lực từ 1/1/2024 mang đến nhiều thay đổi quan trọng cho doanh nghiệp. Bài viết này tóm tắt 5 điểm chính doanh nghiệp cần nắm bắt để tuân thủ và tối ưu hóa lợi ích, bao gồm:

 

 • Mở rộng cơ sở thuế
 • Hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế
 • Hoàn thiện quy định về phương pháp tính thuế
 • Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận
 • Một số thay đổi khác

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với luật mới và hoạt động hiệu quả.

 

1. Mở rộng cơ sở thuế

Một số khoản thu nhập hiện được miễn thuế sẽ chịu thuế TNDN:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả chuyển nhượng vốn hình thành từ đất, nhà cửa, tài sản gắn liền với đất.
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, trò chơi điện tử có thưởng.
 • Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ internet, truyền hình cáp.
 • Thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản cố định, bao gồm cả cho thuê nhà đất.
 • Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất.

Điều chỉnh thuế suất TNDN cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí:

 • Áp dụng thuế suất TNDN 40% đối với thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí.
 • Áp dụng thuế suất TNDN 50% đối với thu nhập từ hoạt động khai thác dầu khí.

Áp dụng thuế suất TNDN ưu đãi cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ:

 • Doanh nghiệp có doanh thu bình quân hàng năm dưới 200 tỷ đồng được áp dụng thuế suất TNDN 15%.
 • Doanh nghiệp có doanh thu bình quân hàng năm từ 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng được áp dụng thuế suất TNDN 20%.

Giải pháp cho doanh nghiệp:

 • Cập nhật hệ thống kế toán và phần mềm quản lý thuế.
 • Đánh giá tác động của việc mở rộng cơ sở thuế đến hoạt động kinh doanh.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế để có giải pháp phù hợp.
 • Tuân thủ đúng quy định về thuế TNDN.

2. Hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế

Thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển một số ngành, lĩnh vực ưu tiên:

 • Xác định rõ các ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Quy định cụ thể về mức ưu đãi, thời gian áp dụng ưu đãi thuế cho từng ngành, lĩnh vực.

Rà soát, sắp xếp lại chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích đầu tư:

 • Xác định các lĩnh vực đầu tư cần khuyến khích, thu hút.
 • Áp dụng các chính sách ưu đãi thuế phù hợp để khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực này.
 • Loại bỏ các chính sách ưu đãi thuế không còn hiệu quả, khuyến khích hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả, bền vững.

Giải pháp cho doanh nghiệp:

 • Tìm hiểu kỹ thông tin về các chính sách ưu đãi thuế.
 • Cập nhật các thay đổi về quy định ưu đãi thuế.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để hưởng ưu đãi thuế.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế nếu cần thiết.

3. Hoàn thiện quy định về phương pháp tính thuế

Áp dụng các phương pháp tính thuế hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế:

 • Áp dụng phương pháp tính thuế theo lợi nhuận thực tế.
 • Áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.
 • Áp dụng phương pháp tính thuế theo giá chuyển nhượng thỏa thuận.

Giải quyết những bất cập trong quy định hiện hành để bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện:

 • Rõ ràng, cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế.
 • Quy định thống nhất về cách xác định chi phí hợp lý được khấu trừ.
 • Quy định cụ thể về cách tính thuế TNDN bổ sung.

Giải pháp cho doanh nghiệp:

 • Tìm hiểu kỹ thông tin về các phương pháp tính thuế mới.
 • Cập nhật các thay đổi về quy định tính thuế.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho việc tính thuế.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế nếu cần thiết.

4. Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BESP)

Áp dụng thuế TNDN bổ sung:

 • Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế TNDN bổ sung đối với lợi nhuận thu nhập từ các hoạt động chuyển giá, hoạt động có liên quan thấp, hoạt động không có hoặc ít có sự hiện diện thực tế.
 • Mức thuế TNDN bổ sung được tính toán dựa trên tỷ lệ thuế suất hiệu quả thực tế của doanh nghiệp tại quốc gia, khu vực có thuế suất thấp.

Thực hiện quy trình báo cáo theo từng quốc gia (CbCR):

 • Doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia có nghĩa vụ thực hiện báo cáo CbCR theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo CbCR bao gồm thông tin về cấu trúc tổ chức, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại từng quốc gia.

Trao đổi thông tin tự động (AEOI):

 • Việt Nam tham gia AEOI, trao đổi tự động thông tin tài khoản tài chính của cư trú thuế với các quốc gia, khu vực khác.
 • Thông tin trao đổi bao gồm số dư tài khoản, giao dịch phát sinh, thông tin về chủ sở hữu tài khoản.

Giải pháp cho doanh nghiệp:

 • Tìm hiểu kỹ thông tin về quy định về BEPS.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế để được tư vấn về việc tuân thủ quy định về BEPS.
 • Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định về BEPS.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho việc thực hiện báo cáo CbCR, cung cấp thông tin AEOI

5. Một số thay đổi khác:

Điều chỉnh quy định về khấu trừ chi phí:

 • Quy định cụ thể về cách xác định chi phí hợp lý được khấu trừ.
 • Hạn chế khấu trừ một số khoản chi phí như chi phí tài trợ, chi phí quảng cáo, chi phí tiếp khách.

Hoàn thiện quy định về kê khai, nộp thuế:

 • Áp dụng phương thức kê khai, nộp thuế điện tử.
 • Quy định rõ ràng hơn về thời hạn kê khai, nộp thuế.
 • Quy định về việc kê khai, nộp thuế theo phương thức hợp nhất.

Quy định về trách nhiệm quản lý thuế:

 • Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý thuế.
 • Quy định về việc ủy quyền quản lý thuế.
 • Quy định về việc xử lý vi phạm thuế.
Tin tức & Dự án nổi bật
dai-ly-thue-tpm-dich-vu-thue-ke-toan