Team

Đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - thuế

Employees need to realize the importance of working well with their teammates when coming into a new job or an existing one. A team player is more valuable.
anh-tinh-tpm-1

Nguyễn Ngọc Tịnh

Founder & CEO
anh-bao-tpm-1

Nguyễn Tấn Bảo

Founder & CEO
chi

Trần Thị Kim Chi

Nhân Sự Chủ Chốt
TPM Profile-102a

Huỳnh Thị Kiều Viên

Nhân Sự Chủ Chốt
TPM Profile-074a

Lê Mỹ Vân

Nhân Sự Chủ Chốt
TPM Profile-373b

Phạm Thị Phương Thảo

Nhân Sự Chủ Chốt
TPM Profile-319a

Cao Thị Lang

Nhân Sự Chủ Chốt