Công Ty TNHH Tôn Phương Nam

Dự án tiêu biểu

Công Ty TNHH Tôn Phương Nam

Công ty TNHH Tôn Phương Nam là đơn vị liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP với Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) và Công ty FIW STEEL SDN. BHD (Malaysia). Với sản phẩm chính bao gồm tôn mạ kẽm và tôn mạ màu dạng cuộn.

CHUYỂN GIÁ (LẬP BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT)

Doanh nghiệp đang gặp tình trạng chưa lập hồ sơ chứng minh giá mua tôn đen nguyên liệu đầu vào từ bên liên kết; chưa xác định tỷ suất lợi nhuận bán cho bên liên kết có phù hợp với bên độc lập không; chưa xác định chi phí lãi vay vượt quá 20% Ebitda theo quy định NĐ 20/2017. Đây là vấn đề tìm ẩn rủi ro, có thể làm tăng chi phí thuế khi Cơ quan thuế tiến hành thanh tra.

Việc xác định giá trong giao dịch liên kết chưa tuân thủ quy định dẫn đến khả năng bị ấn định thuế.

TPM nhận thấy rằng doanh nghiệp cần chuẩn hóa lại khâu kế toán, xác định chi phí nguyên liệu, phân bổ chi phí vận chuyển, thuế (không hoàn lại), điều chỉnh loại bỏ sự khác biệt trong chính sách mua hàng cho từng mã nguyên vật liệu. Từ đó xác định giá mua cho từng nguyên liệu (đảm bảo đã loại bỏ các yếu tố khác biệt) để làm cơ sở giá sánh giá cho từng NVL mua vào từ bên liên kết và bên độc lập.

Đối với phần doanh thu bán hàng cho bên liên kết, doanh nghiệp tiến hành tính toán xác định và phân bổ chi phí giá vốn, bán hàng và quản lý cho từng đối tượng khách hàng, làm cơ sở xác định tỷ lệ lợi nhuận bán cho từng khách hàng. Từ đó có cơ sở xác định được tỷ suất lợi nhuận bán cho Bên liên kết hoàn toàn nằm trong biên độ tỷ suất lợi nhuận độc lập chuẩn bên độc lập.

TPM đã tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng chính dữ liệu giao dịch nội bộ doanh nghiệp để chứng minh giá mua NVL từ bên liên kết là tuân thủ theo biên độ giá giao dịch độc lập chuẩn của các đối tượng so sánh độc lập và doanh nghiệp đang giao dịch.