Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV)

Dự án tiêu biểu

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (VOV)

Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo, Truyền thông tại Hồ Chí Minh (VOV) là một chi nhánh của Đài Tiếng nói Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực báo chí, tần số, truyền dẫn và phát sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

vov

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TPM đã tư vấn cho VOV các vấn đề khác nhau liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (PIT) như sau:

  • Tư vấn cho bộ phận tài chính của VOV cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho lao động;
  • Tư vấn các tài liệu cần thiết mà người lao động cần chuẩn bị để quyết toán thuế TNCN;
  • TPM đã thực hiện soạn hồ sơ và nộp báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2019 cho Cơ quan Thuế quản lý.

Dịch vụ của TPM giúp VOV tuân thủ các thủ tục liên quan tới thuế TNCN theo quy định hiện hành.