Xây Dựng Vận Tải Kim Long

Dự án tiêu biểu

XÂY DỰNG VẬN TẢI KIM LONG

Công ty CP Xây Dựng Vận Tải Kim Long hoạt động trong lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng (giàn giáo) và dịch vụ vận tải. Khách hàng chủ yếu của Công ty Kim Long là các nhà thầu xây dựng lớn trên thị trường như Cotecons, Ricons, Unicons, Hòa Bình.

HOẠCH ĐỊNH THUẾ

Trước khi TPM tiếp cận, Kim Long chủ yếu hoạt động với hình thức doanh nghiệp gia đình, không có bộ máy kế toán. Doanh nghiệp luôn gặp khó khăn trong quản lý công nợ phải thu khách hàng. Ngoài ra, việc giao cho duy nhất một nhân viên theo dõi kho nên việc cập nhật hàng hoá trong kho mất rất nhiều thời gian dẫn đến mất thời gian làm việc qua lại giữa các bộ phận, và chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng.

TPM tập trung giải quyết 3 vấn đế cốt lõi sau đây:

  1. Trình bày và thuyết phục chủ doanh nghiệp về sự cần thiết phải thiết lập bộ máy kế toán nội bộ, để không chỉ giúp theo dõi công nợ được chặt chẽ, minh bạch hơn, mà còn giúp doanh nghiệp có những thông tin kinh doanh chính xác, kịp thời, từ đó có những quyết định đúng đắn trong chiến lược kinh doanh.
  2. Thực hiện xây dựng bộ máy kế toán, tuyển dụng nhân sự, đào tạo, thiết lập các quy trình hoạt động liên quan giữa BP kế toán và các BP khác.
  3. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống theo dõi kho trực tuyến, có thể cập nhật số liệu theo thời gian thực, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào.

Với việc áp dụng thiết lập lại bộ máy kế toán nội bộ, Kim Long đã có số liệu rõ ràng, việc đối chiếu công nợ với các khách hàng được thực hiện định kỳ, nhanh chóng, chính xác. Số liệu hàng tồn kho được cập nhật liên tục, không còn phụ thuộc vào cá nhân nào; các BP được cấp quyền có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống để biết được lượng hàng sẵn sàng là bao nhiêu, từ đó có phản hồi cho khách hàng kịp thời, nhanh chóng.