Đường kinh doanh của tỷ phú Bùi Thành Nhơn

Đường kinh doanh của tỷ phú Bùi Thành Nhơn

Ông Bùi Thành Nhơn, một tỷ phú ngành bất động sản nhưng lại có đường khởi nghiệp kinh doanh không liên quan đến địa ốc.

Ông Bùi Thành Nhơn

Ông Bùi Thành Nhơn, tỷ phú thứ 7 Việt Nam trong danh sách 2022 của Forbes. Ảnh: NVL

3 Comments

Leave A Comment