Giải đáp tiền thuế đối với các tờ khai giải phóng hàng, mang về bảo quản

tien-thue-doi-voi-cac-to-khai-giai-phong-hang-mang-ve-bao-quan

Theo Công văn số 5535/TXNK-DTQLT, Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng về vấn đề xử lý tiền thuế đối với các tờ khai giải phòng hàng, mang về bảo quản.

Để đảm bảo công tác quản lý thuế và các khoản thu khác đối với trường hợp tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, chưa nộp bổ sung các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế xuất nhập khẩu đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng với hai nội dung sau:

  1. Khi phát sinh các tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản, công chức hải quan cập nhật chứng từ ghi số tiền thuế phải thu và ấn định thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung theo hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan.
  2. Khi có kết quả cuối cùng về lô hàng và doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo quy định, công chức hải quan thực hiện nghiệp vụ hoàn thành kiểm tra đối với tờ khai và điều chỉnh chứng từ ghi số thuế phải thu trên hệ thống kế toán thuế tập trung theo hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan.

 

Nguồn: Tạp chí tài chính

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

Leave A Comment