Giải pháp về thuế sẽ được áp dụng để khôi phục hoạt động sản xuất

giải pháp về thuế được ưu tiên

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết, theo đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, bao gồm cả giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất…

Giải pháp cấp bách ứng phó kịp thời

Ngay từ thời gian đầu xảy ra dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế – xã hội trong nước. Có thể nói, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân được ví như những mạch máu của nền kinh tế và khi hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn chắc chắn sẽ tác động đến sức khỏe của nền kinh tế.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2020, Bộ Tài chính đã theo dõi sát diễn biến thực tế, thu thập, tổng hợp các giải pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời, trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật và điều kiện của ngân sách để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ báo cáo Quốc hội và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, trong năm 2020, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Trong đó, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm năm 2020 là khoảng 129 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31,5 nghìn tỷ đồng). Các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng DN, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì tăng trưởng của nền kinh tế năm 2020.

Với kết quả tích cực của năm 2020, Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế trên thế giới có mức tăng trưởng dương (2,91%), qua đó được đánh giá là có nhiều thuận lợi cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo.

Bước vào năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục nhận định về diễn biến của phức tạp dịch Covid-19 sẽ có những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, DN, người dân sẽ tiếp tục phải đối mặt với không ít thách thức. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và an sinh xã hội.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tế để nghiên cứu, xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo như: (i) Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên diện rộng đối với DN, người kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề năm 2021; (ii) Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021; (iii) Các khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN, áp dụng trong năm 2020, 2021; (iv) Tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; (v) Tiếp tục nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh,…

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về thu NSNN thì các giải pháp hỗ trợ chi trực tiếp từ NSNN cũng đã được triển khai thực hiện vừa qua theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí ước tính trên 26 nghìn tỷ đồng.

Đảm bảo các chính sách hỗ trợ sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh

Trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 7/2021, tình hình dịch Covid-19 lại tiếp tục bùng phát trên diện rộng, đặc biệt là phát sinh những ổ dịch lớn với diễn biến hết sức phức tạp tại một số tỉnh, thành phố lớn… điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, người dân, đặc biệt là DN có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao, vui chơi và giải trí…

Trước tình hình đó, rất cần có thêm các giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách cho DN, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mới đây, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, bao gồm cả giải pháp về thuế.

Nghị quyết cho phép trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện và đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Theo đó, để có cơ sở thực hiện và kịp thời triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, việc nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là phù hợp.

Việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đạt được các mục tiêu, yêu cầu như: Đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng nhằm giúp DN, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của NSNN; Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về thuế và đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, một vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm, đó là tác động đến ngân sách khi các nội dung của dự thảo Nghị quyết này được áp dụng vào thực tiễn… về vấn đề này, ông Hưng cho biết, theo dự tính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng, ngoài ra Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.

Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho DN, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng, trong đó, gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

“Về số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp được hỗ trợ có gây áp lực lên cân đối NSNN, nhưng sẽ có tác động lớn để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Nhà nước và góp phần hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.” – Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hưng khẳng định.

04 giải pháp tại nội dung dự thảo Nghị quyết

(i) Giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với DN, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020;

(ii) Giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế;

(iii) Giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với DN, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ;

(iv) Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (02 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với DN, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Nguồn: Tổng Cục Thuế

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment