Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt trong nửa đầu tháng 5

Xử phạt hành chính nhiều nhà đầu tư chứng khoán

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ trong nửa đầu tháng 5/2021, đã có hàng loạt nhà đầu tư đã bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

Trong nửa đầu tháng 5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tới 7 quyết định xử phạt các nhà đầu tư vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Ngày 12/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 95/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đối với ông Lưu Đức Giang (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, ông Lưu Đức Giang – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhôm sông Hồng (mã chứng khoán: NSH) bị phạt tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Được biết, ông Lưu Đức Giang đăng ký giao dịch cổ phiếu NSH có giá trị 1.575.890.000 đồng theo mệnh giá (tương ứng 157.589 cổ phiếu NSH) từ ngày 30/12/2020 đến ngày 22/01/2021. Đến ngày 18/02/2021, ông Lưu Đức Giang đã mua 187.700 cổ phiếu NSH (vượt 30.111 cổ phiếu, tương ứng 301.110.000 đồng theo mệnh giá so với giá trị đăng ký giao dịch).

Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Linh (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Kiều Văn Linh – người có liên quan với ông Kiều Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP CMC (mã chứng khoán CVT) bị xử phạt với số tiền 17,5 triệu đồng. Theo Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Kiều Văn Linh đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký khi đăng ký bán 64.000 cổ phiếu CVT từ ngày 30/11/2020. Tuy nhiên, trước đó, ngày 26/11/2020, ông Kiều Văn Linh đã bán hết số cổ phiếu này.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đối với ông Tưởng Thành Tiến với tổng mức phạt tiền là 65 triệu đồng.

Cụ thể, ông Tưởng Thành Tiến đã bị phạt với số tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Được biết, ngày 13/01/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cổ phiếu của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDX), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX. Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông này.

Bên cạnh đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quyết định xử phạt ông Tưởng Thành Tiến với số tiền 35 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 1 và Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/06/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%). Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 23/7/2020, ông Tiến thực hiện giao dịch mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8% và giảm từ 8% xuống 7%). Tuy nhiên, ông Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Riêng trong ngày 10/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành cùng lúc 3 quyết định xử phạt. Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Anh Hùng – Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (mã chứng khoán: DDN) với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 11/9/2020, ông Võ Anh Hùng bán 13.000 cổ phiếu DDN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 92/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Thế Khải (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Theo đó, xử phạt ông Cao Thế Khải – thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (mã chứng khoán: HGW) với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 18.900 cổ phiếu HGW nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đặc biệt, cũng trong ngày 10/5/2021, một nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Được biết, ông Chen Yu – chủ tài khoản số 061FIA939 mở tại CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo Quyết định xử phạt, ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, ông Chen Yu đã bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%). Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo của ông Chen Yu khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Trước đó, ngày 04/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Thùy Trang (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 28.700 cổ phiếu QCG vào ngày 16/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Phạm Thị Thùy Trang là Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG).

Như vậy, chỉ trong nửa đầu tháng 5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tới 7 quyết định xử phạt các nhà đầu tư vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Liên quan đến xử phạt các hành vi của các tổ chức, cá nhân, ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Theo đó, hàng loạt các mức xử phạt nghiêm khắc đã được đưa ra đối với các hành vi vi phạm liên quan đến: Quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ; Quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam; Quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam; Quy định về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chứng khoán tại nước ngoài và phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam; Quy định phát hành thêm cổ phiếu; Quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế, Kế toán, Bảo hiểm, lao động,…. Liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment