Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022

ho-so-quyet-toan-thue-tndn-nam-2022

Doanh nghiệp cần biết được thủ tục cũng như hồ sơ cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế TNDN để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi quyết toán thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN Việt Nam nói chung

Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03/TNDN
 • Báo cáo tài chính năm quyết toán hoặc đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình công ty, hình thức sở hữu, dừng hoạt động;

Các phụ lục sau tùy thuộc vào tình hình của từng doanh nghiệp:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ: Mẫu 03-1A/TNDN

+ Doanh nghiệp ngân hàng, tín dụng: Mẫu 03-1B/TNDN

+ Công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: Mẫu 03-1C/TNDN

 • Phụ lục chuyển lỗ: Mẫu 03-2/TNDN
 • Phụ lục ưu đãi thuế TNDN

+ Với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư (DAĐT), cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, DAĐT mới: Mẫu số 03-3A/TNDN;

+ Với đầu tư mở rộng: Mẫu số 03-3B/TNDN;

+ Với doanh nghiệp có lao động dân tộc thiểu số, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải có từ 10 đến 100 lao động nữ (chiếm trên 50% tổng số lao động thường xuyên) hoặc trên 100 LĐ nữ (chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên): Mẫu số 03-3C/TNDN;

 • Phụ lục số thuế TNDN nộp tại nước ngoài với DN có thu nhập ngoài nước được trừ trong kỳ tính thuế: Mẫu số 03-4/TNDN
 • Phụ lục thuế TNDN từ việc chuyển giao bất động sản: Mẫu số 03-5/TNDN
 • Phụ lục báo cáo sử dụng quỹ khoa học công nghệ: Mẫu số 03-6/TNDN
 • Phụ lục thông tin giao dịch liên kết: Mẫu số 03-7/TNDN
 • Phụ lục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: Mẫu số 03-8/TNDN
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư ngoài nước: bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí thiên nhiên: Mẫu số 02/TNDN-DK;
 • Phụ lục nghĩa vụ thuế chi tiết của các nhà thầu: Mẫu số 01/PL-DK;
 • BCTC năm/BCTC tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

Hồ sơ quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài

 • Chứng nhận cư trú hợp pháp hóa lãnh sự năm quyết toán;
 • Xác nhận ký kết trong hợp đồng từ các bên liên quan;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-TNDN;
 • Hồ sơ miễn giảm thuế theo pháp luật: Nếu không làm đủ hồ sơ phải giải trình theo mẫu 03/TNDN.

Nguồn: meInvoice

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment