Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa bị hư hỏng, tổn thất vào chi phí hợp lý

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa bị hư hỏng, tổn thất vào chi phí hợp lý

Trong trường hợp nào thì chi phí hàng hóa bị tổn thất được tính vào chi phí hợp lý. Bài viết dưới đây hướng dẫn xử lý hạch toán hàng hóa bị hư hỏng, tổn thất.

Chi phí hợp lý là gì?

Chi phí hợp lý là các khoản chi phí, chứng từ được tính vào chi phí khấu trừ khi kê khai, tính thuế thu nhập doanh nghiệp (các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế).

Cách hạch toán hàng hóa hư hỏng, tổn thất

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì việc xác định giá trị hàng hóa hư hỏng được tính theo quy định tại khoản 2.1 Điều 6 như sau:

“Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, giá trị tổn thất của hàng hóa hư hỏng được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị được bồi thường (nếu có).

Cách đưa hàng hóa hư hỏng, tổn thất vào chi phí hợp lý

Điểm b khoản 2.1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định như sau:

“b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).”

Như vậy, để đưa giá trị hàng hóa bị hư hỏng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải chuẩn bị được hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng theo quy định trên và phải đáp ứng được là hàng hóa bị hư hỏng không được bồi thường. Đối với phần hàng hóa hư hỏng được bồi thường thì không được đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment