Hướng dẫn cách nhận 2 khoản tiền BHXH cho F0

cách-nhận-tiền-bhxh-cho-f0

Hiện nay, người mắc Covid-19 đang tham gia BHXH sẽ có cơ hội được nhận 02 khoản tiền bhxh cho F0 bao gồm: Tiền chế độ ốm đau và tiền chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Mỗi chế độ lại cần hồ sơ và thủ tục nhận tiền khác nhau.

1. Cách nhận tiền chế độ ốm đau khi mắc Covid-19

Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 222/QĐ-BHXH, để nhận tiền ốm đau, người lao động thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Gồm các loại giấy tờ sau:

– Trường hợp điều trị trú tại bệnh viện:

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động.

+ Trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị: Nộp thêm bản sao giấy chuyển tuyến/giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị Covid-19 tại nhà: Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

Thời hạn nộp: Trong vòng 45 ngày tính từ ngày trở lại doanh nghiệp làm việc.

Trong 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của người lao động, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

Bước 3: Nhận tiền chế độ ốm đau.

– Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– Hình thức nhận tiền chế độ:

+ Nhận tiền mặt tại doanh nghiệp sau khi cơ quan BHXH đã chuyển trợ cấp cho doanh nghiệp.

+ Nhận tiền qua thẻ ATM của người lao động.

+ Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH nếu chưa nhận tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã chuyển lại cho cơ quan BHXH.

– Số tiền chế độ ốm đau được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = 75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ:24 x Số ngày nghỉ

2. Cách nhận tiền dưỡng sức, phục hồi sau khi đã khỏi Covid-19

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được nhận sau khi người lao động đã khỏi Covid-19 và trở lại doanh nghiệp làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục.

Lưu ý: Chế độ này chỉ dành cho những người lao động đã nghỉ đủ số ngày nghỉ chế độ ốm đau tối đa trong năm.

Khác với chế độ ốm đau, người lao động không cần chuẩn bị giấy tờ để hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị Covid-19. Thủ tục hưởng chế độ này sẽ do doanh nghiệp chủ động thực hiện thủ tục với cơ quan BHXH.

Theo Điều 103 Luật BHXH năm 2014, trong 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau thì doanh nghiệp phải lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (theo Mẫu 01B-HSB) rồi gửi cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH, thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức là không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động.

Tiền trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị Covid-19 sẽ được chi trả cho người lao động thông qua các hình thức sau:

+ Nhận tiền tại doanh nghiệp sau khi cơ quan BHXH đã chuyển tiền trợ cấp cho đơn vị sử dụng lao động.

+ Nhận tiền qua thẻ ATM của người lao động.

+ Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH nếu chưa nhận tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã chuyển lại cho cơ quan BHXH.

Số tiền trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được xác định như sau:

Mức hưởng = 30% x Mức lương cơ sở x Số ngày nghỉ

Nguồn: Luật Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: 090 298 1080 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment