Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán Thuế TNCN

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán Thuế TNCN

Về mẫu biểu, tờ khai Thuế TNCN cần được lập theo đúng mẫu biểu quy định cho năm tương ứng. Tổng cục Thuế lưu ý, trong hướng dẫn mới của Thông tư 80/2021/TT-BTC, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 có một số thay đổi so với trước đây.

Kể từ năm 2021 (cho đến khi có quy định mới thay thế), bạn cần áp dụng:

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
  • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Ngoài tờ khai thuế, bạn có thể làm thêm tờ khai đăng ký người phụ thuộc nếu trong năm chưa đăng ký hoặc cần thay đổi thông tin người phụ thuộc vào thời điểm quyết toán theo các mẫu biểu:

  • Bản đăng ký người phụ thuộc mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
  • Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (nếu có)
  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC (nếu đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc)

Về thực hiện, tờ khai thuế có thể được lập bằng phần mềm kê khai HTKK hoặc kê khai trực tuyến trên website Nộp thuế cá nhân tại https://canhan.gdt.gov.vn/. Phần mềm HTKK cũng có thể được tải về từ website này.

Lưu ý: để kê khai trực tuyến, bạn cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Đăng ký tài khoản này bằng một trong ba cách:

  • Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) tại website https://dichvucong.gov.vn/;
  • Đăng ký trực tuyến trên website https://canhan.gdt.gov.vn/ và đến trực tiếp cơ quan thuế để nộp hồ sơ;
  • Đến trực tiếp tại cơ quan thuế để nộp tờ khai mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC (mẫu biểu áp dụng kể từ năm 2021 cho đến khi có quy định mới thay thế) và hồ sơ liên quan.

Nguồn: Profin.vn

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment