Hướng dẫn triển khai Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021

Hướng dẫn triển khai Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021

Nhằm đưa các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 nhanh chóng đi vào cuộc sống, mới đây, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về một số nội dung triển khai Nghị định.

Tuyên truyền chính sách gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tới người nộp thuế; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, và các cơ quan liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định.

Đặc biệt, nội dung thông tin tuyên truyền cần làm rõ những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2020 quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện như: đối tượng áp dụng; số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thời gian được gia hạn; trình tự, thủ tục gia hạn…

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP theo từng nhóm đối tượng người nộp thuế; đăng tải tài liệu hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho toàn thể người nộp thuế.

Tập trung hướng dẫn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong công tác phòng dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử (eTax) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 (Giấy đề nghị gia hạn) bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng ứng dụng để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử.

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Thời hạn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021. Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế được kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi theo phương thức điện tử, sau khi người nộp thuế gửi thành công Giấy đề nghị gia hạn, Hệ thống thuế điện tử (Etax, iCanhan) của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn để người nộp thuế biết.

Với trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng thì Hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo không chấp nhận Giấy đề nghị gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng và gửi lại Giấy đề nghị gia hạn để được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, bộ phận Một cửa hoặc Đội thuế liên xã phường kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục; ghi sổ nhận hồ sơ QHS trên hệ thống TMS; chuyển Giấy đề nghị gia hạn bản giấy đến Bộ phận Kê khai và kế toán thuế ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo…

Ngoài ra, Tổng cục Thuế còn hướng dẫn các cơ quan thuế các cấp quy trình xử lý đề nghị gia hạn của người nộp thuế đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng; Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; Đối với đề nghị gia hạn nộp tiền thuê đất…

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế, Kế toán, Bảo hiểm, lao động,…. Liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment