Hướng dẫn về nộp thuế TNCN đối với cán bộ công nhân viên làm việc tại các dự án ở nước ngoài

Hướng dẫn về nộp thuế TNCN đối với cán bộ công nhân viên làm việc tại các dự án ở nước ngoài

Cơ quan thuế địa phương yêu cầu Công ty tính thuế TNCN của CBCNV làm việc tại nước ngoài (cả cả trường hợp cư trú trên 183 ngày và có nguồn thu từ nước ngoài) như áp dụng đối với người Việt Nam ở Việt Nam và nộp chênh lệch về thuế nếu thuế ở VN cao hơn ở nước ngoài nhưng Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về xác định thu nhập chịu thuế đối với CBCNV làm việc tại nước ngoài. Vậy Công ty phải xử lý như thế nào đối với thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc trường hợp này?

Trả lời:

Tại Điểm e.1, Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

 “e.1) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.”

Theo hướng dẫn tại điểm b.2.1, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì Hồ sơ cần có các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm:

“…Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.”

Như vậy, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài đã nộp thuế tại nước ngoài được trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài (có chứng từ chứng minh) nhưng không vượt quá số thuế TNCN tính theo luật pháp Việt Nam cho khoản thu nhập nhận tại nước ngoài khi quyết toán thuế. Trường hợp đã nộp thuế thu nhập ở các nước có ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Hiệp định.

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment