INFOGRAPHIC – CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NLĐ VÀ NSDLĐ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BHTN

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1. HỖ TRỢ MỘT LẦN BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều kiện:

Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Lưu ý: Không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2021.

Lưu ý: Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ

Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

THỜI GIAN ĐÓNG BH THẤT NGHIỆPMỨC HỖ TRỢ
Dưới 12 tháng1.800.000 đồng/người.
Đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng2.100.000 đồng/người
Đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng2.400.000 đồng/người
Đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng2.650.000 đồng/người.
Đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng2.900.000 đồng/người.
Đủ 132 tháng trở lên3.300.000 đồng/người

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Thời gian thực hiện hỗ trợ: từ 01/10/2021 đến 31/12/2021.

2. GIẢM MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ BHTN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Đối tượng áp dụng

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

Lưu ý: Không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Mức giảm đóng

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện

12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022.

Trên đây là thông tin về Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Nếu quý khách hàng có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn qua Hotline: 0903 776 081 hoặc gửi thư về địa chỉ htdn@tpm.com.vn.

Leave A Comment