INFOGRAPHIC – QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Chú thích: 

  • NLĐ: Người lao động
  • NSDLĐ: Người sử dụng lao động
  • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
  • BHXH: Bảo hiểm xã hội

Nhóm 1: NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/09/2021

Bước 1: Cơ quan BHXH gửi Mẫu 01 cho NSDLĐ

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có);

  • Lập hồ sơ điện tử 600L – Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và danh sách theo Mẫu số 02 các trường hợp:
  • NLĐ có thông tin đúng, đủ.
  • NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ.
  • Lập hồ sơ điện tử 600M –  Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin và danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), bản photo/chụp CMND và GKS nếu có điều chỉnh nhân thân.

NSDLĐ thực hiện chậm nhất đến10/11/2021 để kịp thời chi hỗ trợ cho NLĐ.

Cơ quan BHXH chi trả trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng (tài khoản) của NLĐ (không chuyển vào tài khoản của người khác).

Thời hạn chi trả kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách:

Đối với NLĐ đúng đủ, thông tin: 10 ngày làm việc

Đối với NLĐ cần điều chỉnh thông tin: 20 ngày

Nhóm 2: Đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2021.

Bước 1: Nộp hồ sơ theo mẫu số 04 tại website: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ bằng tài khoản VssID đã đăng ký hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan BHXH

Bước 2: Cơ quan BHXH chi trả trong 10 ngày làm việc.

Trên đây là thông tin về Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Nếu quý khách hàng có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn qua Hotline: 0903 776 081 hoặc gửi thư về địa chỉ htdn@tpm.com.vn.

Leave A Comment