Kê khai thuế điện tử với người cho thuê tài sản

ke-khai-thue-cho-nguoi-di-thue-tai-san

Kê khai thuế với cá nhân cho thuê tài sản với mức doanh thu trên 100 triệu một năm qua mạng như thế nào? Sau đây đại lý thuế TPM hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế với cá nhân cho thuê tài sản với mức doanh thu trên 100 triệu một năm qua mạng. Ngoài ra các bạn có thể ủy quyền và làm hợp đồng dịch vụ đại lý thuế để được kê khai một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

1. Các bước đăng ký tài khoản chưa có mã xác nhận của cơ quan thuế

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào trang http://canhan.gdt.gov.vn

Bước 2:NNT vào chức năng “Đăng ký” nhập MST, mã kiểm tra.

Bước 3:NNT Nhấn “Đăng ký”, hệ thống hiển thị màn hình thông tin đăng ký. NNT nhập số điện thoại, Email.

Bước 4:NNT Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản đăng ký theo mẫu 01/ĐK-TCT Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Bước 5:NNT nhấn “Hoàn thành đăng ký”, hệ thống đưa ra thông báo “Để bảo mật thông tin, đề nghị bạn đến CQT gần nhất để hoàn thành đăng ký. Khi đi nhớ đem theo giấy tờ tùy thân (CMT, hộ chiếu)”

Bước 6: NNT đến bộ phận 1 cửa, cung cấp mã số thuế cho cán bộ thuế đồng thời cung cấp cho CBT thông tin số điện thoại, địa chỉ email nếu có thay đổi để cán bộ thuế xác nhận tài khoản.  NNT nhận Bản đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do CBT in từ ứng dụng, kiểm tra lại thông tin và ký vào bản đăng ký gửi CBT.

2. Đăng ký tài khoản khi đã có mã xác nhận của cơ quan thuế

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào trang http://canhan.gdt.gov.vn

Bước 2:NNT vào chức năng “Đăng ký” nhập MST, mã kiểm tra và nhấn đăng ký

Bước 3: NNT nhập MST, nhập thông tin SĐT và Email, mã xác nhận do CQT cấp (những thông tin được gắn dấu sao).

Bước 4:NNT Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản đăng ký theo mẫu 01/ĐK-TCT Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Bước 5: NNT nhấn “Hoàn thành đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ.

3. Cách kê khai

– NNT đăng nhập vào hệ thống


– Tiếp theo NNT chọn <Kê khai thuế>. Sau đó chọn <Kê khai trực tuyến> Hệ thống chuyển sang màn hình “Chọn tờ khai”
NNT chọn tờ khai “01/TTS – Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản” và Chọn <Tiếp tục>

– NNT nhập/ chọn các chỉ tiêu trên màn hình gồm:

 • Cục thuế: Chọn trong danh sách Cục thuế –  Nơi có tài sản cho thuê
 • CQT nơi có tài sản cho thuê: Chọn trong danh sách Chi cục thuế – nơi có tài sản cho thuê.
 • Loại tờ khai: “Tờ khai chính thức
 • Hình thức kê khai: “Kỳ thanh toán
 • Năm kê khai: Nhập năm kê khai
 • Tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà > 100 triệu đồng: cho phép chọn.
  • Trường hợp chọn: Nếu doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng, hệ thống hỗ trợ tính thuế.
  • Trường hợp không chọn: Nếu doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng, hệ thống không hỗ trợ tính thuế

– NNT chọn vào <Tiếp tục>.

– NNT nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS

 • Ct[05] tự sinh, dòng mô tả hợp đồng: Danh mục cấp 1, ví dụ: 1,2,3,…..
 • Ct[06a]: chọn trong danh mục
 • Ct[06]: nhập text tối đa 200 ký tự
 • Ct[07],[08] – Loại tài sản: ứng dụng đặt mặc định  <Bất động sản>
 • Ct[09] NNT tự nhập tối đa 50 ký tự
 • ct[10] <= ngày hiện tại.

– Trường hợp ct[10]> ngày hiện tại hệ thống cảnh báo lỗi.

 • ct[11] cho NNT chọn theo danh mục.
 • Ct[12] cho phép tích chọn
 •  Ct[13] cho phép NNT chọn theo danh mục phường xã
 •  Ct[14] NNT cho phép nhập giá trị >0
 • Ct[15a], ct[15b] NNT ứng dụng hỗ trợ lịch để NNT chọn, nếu thời hạn thuê là tròn tháng, hệ thống sẽ tự động tích vào ct[14a], ngược lại NNT sẽ phải tích chọn 1 trong 3 chỉ tiêu [14a],[14b], [14c].
 • Ct[13] tự động tính theo ct[15a],ct[15b]
 • Ct[15c] đang là đơn giá theo tháng nên chỉ tiêu này sẽ không có dữ liệu.
 • Ct[17a] Tùy theo hợp đồng đã bao gồm thuế hoặc chưa bao gồm thuế, NNT chọn loại hợp đồng trong danh sách.
 • Ct[17b]: NNT nhập tối đa 15 ký tự.
 • Ct[16] hệ thống hỗ trợ tính, không cho sửa=[17d]x[15c] hoặc =[17e]x[15] hoặc [19]x[15]
 • Hình thức thanh toán, sẽ có 2 hình thức là
 •               -ct[16a]:Thanh toán 1 lần cho cả hợp đồng.
 •              – ct[16b]:Kỳ thanh toán(tháng/lân): NNT có thể chọn 1,2,3… tháng/ lần tùy theo.
 • Ct[18b] tự sinh số ngày/tháng của kỳ thanh toán
 • – Nếu là ngày thì tính số ngày= đến ngày – từ ngày +1.
  – Nếu là thì tính tháng= đến tháng – từ tháng +1
 • Ct[19a] tự sinh theo năm của từng kỳ.
 • Ct[18b] =[18a] * [17b]
 • Ct[19a] tự sinh theo năm của từng kỳ.
 • Ct[24]: Chọn trong danh sách:

+ Hợp đồng khai lần đầu: ct[25] sẽ tự sinh MSQLHĐ (mã số quản lý hợp đồng).

+ Hợp đồng đã khai, không thay đổi: NNT phải nhập MSQLHĐ cũ vào chỉ tiêu 25.

+ Hợp đồng đã khai, có thay đổi: NNT phải nhập MSQLHĐ cũ vào chỉ tiêu 25

– Sau khi nhập xong các chỉ tiêu ở bảng  01/TH-TTS, NNT quay lại tích vào dòng cuối cùng chỉ tiêu [17e], rồi nhấn nút <Tổng hợp phụ lục>

– Hệ thống tự động tính các chỉ tiêu [20a], [20], [21], [22], [23]:

– – NNT nhấn <Tiếp tục> để chuyển sang màn hình 01/BK-TTS 

– NNT nhấn <Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu sẽ được tổng hợp lên tờ khai chính. Sau đó nhấn <Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

-NNT nhấn <Nộp tờ khai> để chuyển sang bước tải file hợp đồng.

– Nếu muốn sửa lại dữ liệu, NNT nhấn <Sửa lại>.

– Nếu muốn lưu tờ khai nhấn <Kết xuất XML>.

–  NNT nhấn <Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

– Nhấn <Tiếp tục>, hệ thống tự động gửi một mã OTP về điện thoại cho NNT.

– Nhấn <Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>

– NNT nhập mã OTP.

– NNT chú ý: Thời gian timeout của việc nhập mã OTP là 5 phút. Sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự timeout, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment